INOVACIJOS - KELIAS Į SĖKMĘ!

 APIE MUS

UAB Inovacijų vadyba – tai konsultacinė įmonė, dirbanti su privataus ir viešo sektoriaus klientais, teikianti mokslinių-tiriamųjų darbų ir investicinių projektų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo (mokymo) paslaugas.

Be aukščiau paminėtų paslaugų, klientams pageidaujant, rengiame paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti, atliekame specifinių rinkų tyrimus, apklausas.

Mūsų ekspertai ir lektoriai – Lietuvos universitetų, aukštųjų mokyklų profesoriai bei dėstytojai, mokslo įstaigų moksliniai darbuotojai, turintys ilgametę mokslinio darbo ir praktinės veiklos patirtį.

Mes bendradarbiaujame su informacinių technologijų įmonėmis, kuriančiomis internetinius portalus, bei įvairaus pobūdžio internetinius puslapius. Savo klientams galime padėti sukurti šiuolaikines virtualias žinių sklaidos priemones.