INOVACIJOS - KELIAS Į SĖKMĘ!

MŪSŲ PASAUGOS

Šiuo metu pradedamas kurti interneto portalas „NANOMEDICINA”.

Šio projekto tikslas Sukurti švietimo ir informacijos sklaidos portalą nanomedicinos srityje, kuriuo galės naudotis tiek Lietuvos visuomenės žmogus gaudamas adekvačią ir naujausią informaciją nanomedicinos srityje bei medikai, profesionalai ir žmonės dirbantys medicinos sferoje galimybę pagilinit žinias, įsisavinti naujus diagnostikos, bei terapijos metodus sąlygotus nanomedicinos mokslo ir technologijų vystymosi.

Europos Sąjungoje kas keleri metai pastoviai atliekamos studijos, kaip visuomenė vertina biotechnologijas, jų naudą bei galimas grėsmes. Šių metų gegužės mėn. EU komisijai buvo pateikta 2005 metais atlikta studija: „Europiečiai ir biotechnologijos 2005: pavyzdžiai ir perspektyvos“ ,kuri išsamiai  nagrinėja visuomenės požiūrius bei naujų biotechnologijų suvokimą visose EU valstybėse. Kaip rodo ši studija, Lietuvoje nanotechnologijų žinomumas yra vienas iš žemiausių tarp visų EU šalių.Tik 28 procentai respondentų Lietuvoje teigia, kad jie žino nanotechnologijas, kaip mokslo sritį, tuo tarpu EU šalių vidurkis siekia beveik 50 procentų. Studijoje taip pat pateiktas visuomenės požiūris i pagrindinių biotechnologijų šakų vystymąsi. Nanotechnologios EU visuomenėje šiandien yra mažiausiai žinomoms ir dėl to daugelis žmonių neturi jokios nuomonės apie tokių technologijų perspektyvas (42 procentai iš viso nežino kaip ši mokslo šaka gali įtakoti ateityje visuomenės gyvenimą, tuo tarpu pvz.: saulės energijos technologijų vystymąsi teigiamai vertina apie 80 procentų, o apie jos perspektyvas neturi nuomonės tik 6 procentai visų EU šalių gyventojai. Panaši situacija yra ir su kitomis biotechnologijos mokslo šakomis. Tokia naotechnologijų žinomumo situacija lemia, kad visuomenė bei politikai neturėdami nuomonės apie nanotechnologijų vystymosi perspektyvas negali daryti tinkamų politinių, ekonominių ir visuomeninių sprendimų.

Mūsų įmonė yra pasirašiusi ekspertines bendradarbiavimo sutartis su įvairių Lietuvos mokslo institucijų bei aukštųjų mokyklų, tokių kaip Vilniaus universitetas, Onkologijos institutas, Kauno klinikos, Kauno technologijos universitetas, profesoriais bei moksliniais darbuotojais. Šių sutarčių pagrindu dirbama prie įvairių mokslo populiarinimo bei švietimo projektų.